ติดต่อเรา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดช่องทางให้กับประชาชนติดต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม การทำงานและงานบริการต่างๆ ผ่านช่องทางอีเมล์
 

Social media

 
 
             

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

อาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 035-336-543

โทรสาร  035-336-615

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 02-201-8328 และ 02-201-8339

บริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

22 ซอยลาดปลาเค้า 36 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 02-907-5951

โทรสาร 02-940-3095